وبسایت TheEnglishToday تلاش کرده است که پاسخ آزمون‌های برگزار شده را تنها در چندین ساعت آماده کرده و در اختیار شما داوطلبان قرار دهد. می‌توان گفت که مجموعه حاضر، آرشیو سوالات EPT، یکی از بهترین منابع آزمون‌های EPT در سطح کشور است که حاصل زحمات گروه ویراستاری، تیم هماهنگ کننده و استاد محترم جناب آقای حسین پورفخار می‌باشد که می‌توان ادعا کرد که برای تهیه این مجموعه، بیش از ۱۵۰ ساعت وقت صرف شده است.

آزمون شهریور ۹۸ EPT

آزمون تیر ۹۸ EPT

آزمون اردیبهشت ۹۸ EPT

آزمون فروردین ۹۸ EPT

آزمون اسفند ۹۷ EPT

آزمون بهمن ۹۷ EPT

آزمون دی ۹۷ EPT

آزمون آذر ۹۷ EPT

آزمون آبان ۹۷ EPT

آزمون مهر ۹۷ EPT

آزمون شهریور ۹۷ EPT