وبسایت TheEnglishToday تلاش کرده است که پاسخ آزمون‌های برگزار شده را تنها در چندین ساعت آماده کرده و در اختیار شما داوطلبان قرار دهد. می‌توان گفت که مجموعه حاضر، آرشیو سوالات MSRT ، یکی از بهترین منابع آزمون‌های MSRT در سطح کشور است که حاصل زحمات گروه ویراستاری، تیم هماهنگ کننده و مدرس محترم جناب آقای حسین پورفخار می‌باشد .

آزمون اسفند ۹۷ MSRT

آزمون بهمن ۹۷ MSRT

آزمون آذر ۹۷ MSRT

آزمون آبان ۹۷ MSRT

آزمون مهر ۹۷ MSRT

آزمون شهریور ۹۷ MSRT