آزمون آنلاین گرامر آزمون MSRT (نسخه ۲)

مطابق با استاندارد آزمون MSRT، از آرشیو ۳۰ دوره‌ای سوالات گرامر آزمون MSRT، بصورت تصادفی ۳۰ تست انتخاب شده و دانش گرامری داوطلب را مورد سنجش قرار می‌دهد. پس از آزمون، می‌توانید ترجمه دقیق صورت سوال و گزینه‌ها و همچنین پاسخ صوتی مدرس را به تفکیک هر سوال مشاهده کرده و یاد بگیرید.

مواد امتحانی

شروع آزمون