کد استاد تاریخ شروع کلاس تاریخ پایان کلاس ساعت کلاس نوع کلاس روزهای برگزاری هزینه وضعیت ویدیوی نمونه رایگان
۱ حسین پورفخار ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲ ۱۹ الی ۲۰:۳۰ آنلاین MSRT دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه ۳۰۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
نمونه ویدیو رایگان
۲ حسین پورفخار ۱۳۹۸/۱۱/۷ ۱۳۹۸/۱۱/۹ ۱۹ الی ۲۰:۳۰ آنلاین EPT دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه ۳۰۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
۳ حسین پورفخار ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۲۰ الی ۲۱:۳۰ آنلاین EPT دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه ۳۰۰,۰۰۰ ریال