کتاب گرامر جامع زبان انگلیسی | لغات اختصاصی آزمون زبان دکترا
41%
تخفیف

لغات اختصاصی آزمون‌های زبان دکترا EPT,MSRT

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان 59,000 تومان

لغات اختصاصی آزمون‌های زبان دکترا | ۹۰۰ لغت ضروری برای کسب حداقل نمره ۸۰ در آزمون‌های زبان دکترا تألیف مهندس حسین پورفخار

38
100,000 تومان 59,000 تومان
کتاب گرامر جامع زبان انگلیسی | لغات اختصاصی آزمون زبان دکترا
100%
تخفیف

آموزش ویدیویی فصل هفتم گرامر زبان انگلیسی: حروف و عبارات ربطی

بدون امتیاز 0 رای
90000 – رایگان!

آموزش جامع گرامر حروف و عبارات ربطی در زبان انگلیسی بر اساس سوالات آزمون های زبان دکترا EPT, MSRT | مدرس حسین پورفخار

25
90000 – رایگان!
کتاب گرامر جامع زبان انگلیسی | لغات اختصاصی آزمون زبان دکترا
100%
تخفیف

فصل ششم گرامر زبان انگلیسی : حروف اضافه و افعال دوقسمتی

بدون امتیاز 0 رای
40000 – رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ گرامر زبان انگلیسی، همواره یکی از چالش‌های مهم دانشجویان و داوطلبان در…
12
40000 – رایگان!
کتاب گرامر جامع زبان انگلیسی | لغات اختصاصی آزمون زبان دکترا
100%
تخفیف

آموزش ویدیویی فصل پنجم گرامر زبان انگلیسی: صفت‌ و قید

بدون امتیاز 0 رای
100000 – رایگان!

آموزش جامع گرامر صفت‌ها و قیدها در زبان انگلیسی بر اساس سوالات آزمون های زبان دکترا EPT, MSRT | مدرس حسین پورفخار

22
100000 – رایگان!
کتاب گرامر جامع زبان انگلیسی | لغات اختصاصی آزمون زبان دکترا
100%
تخفیف

آموزش ویدیویی فصل چهارم گرامر زبان انگلیسی : ضمایر موصولی

بدون امتیاز 0 رای
70000 – رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ گرامر زبان انگلیسی، همواره یکی از چالش‌های مهم دانشجویان و داوطلبان در…
58
70000 – رایگان!
کتاب گرامر جامع زبان انگلیسی | لغات اختصاصی آزمون زبان دکترا
100%
تخفیف

آموزش ویدیویی فصل سوم گرامر زبان انگلیسی: فعل‌ ها

5.00 1 رای
120000 – رایگان!

آموزش جامع گرامر فعل ها در زبان انگلیسی بر اساس سوالات آزمون های زبان دکترا EPT, MSRT | مدرس حسین پورفخار

 

79
120000 – رایگان!
کتاب گرامر جامع زبان انگلیسی | لغات اختصاصی آزمون زبان دکترا
100%
تخفیف

آموزش ویدیویی فصل دوم گرامر زبان انگلیسی: ضمایر

بدون امتیاز 0 رای
30000 – رایگان!

آموزش رایگان گرامر ” ضمایر” در زبان انگلیسی به همراه حل بیش از ۳۰ تست دسته بندی شده از آزمون‌های EPT و MSRT

72
30000 – رایگان!
کتاب گرامر جامع زبان انگلیسی | لغات اختصاصی آزمون زبان دکترا
100%
تخفیف

آموزش ویدیویی فصل اول گرامر زبان انگلیسی: اسم ها

بدون امتیاز 0 رای
50000 – رایگان!

آموزش رایگان گرامر ” اسم‌ها ” در زبان انگلیسی به همراه حل بیش از ۸۰ تست دسته بندی شده از آزمون‌های EPT و MSRT

88
50000 – رایگان!